Когато заговорим с клиент за първи стъпки в инвестирането, разбира се, започваме с обсъждане на въпроса за вложение на средства в инвестиционен фонд. Дали ще е взаимен, пенсионен или друг тип, важно е да изясним механизма на действие на продукта.

Инвестиционният фонд представлява колективна форма на инвестиране, която се управлява от професионалисти. Фондът набира средства от голям брой инвеститори, които могат да участват с различни по размер суми, без да се обвързват с определен срок. Набраните суми се инвестират на капиталовия пазар в различни финансови инструменти, в различни сектори на икономиката, в различни страни, компании и правителства  по света. По този начин клиентите придобиват дялове от избрания фонд. Броят на дяловете остава постоянна величина до момента, в който клиентът не ги продаде или не закупи нови такива. Това, което се променя, е цената на дял от фонда. Доходността за клиента се формира като разлика между инвестираната сума и тази, която той получава при продажба на дяловете. Важен детайл в случая е, че доходността от инвестицията в такъв тип фондове в България все още не се облага с данъци.В хода на разговорите ни обикновено възникват различни въпроси и притеснения, като основните от тях са:

Мога ли да си загубя парите?
Най-важният въпрос. Съвсем нормално е човек да се притеснява от загубата на пари. При инвестиционните  фондове няма как да се претърпи пълна загуба, защото това означава фалит на включените в инвестиционната кошница компании. За да изгубим инвестираните средства, е необходимо всички компании, включени в инвестиционния фонд (много често са 40, 50, а нерядко и над 200, 700 броя), да фалират едновременно и освен това да няма алтернатива за експертите, с която компаниите да бъдат заменени с други. При положение че фондовете инвестират в различни икономически сектори и много често в различни страни, сме свидетели на изключително широко разпределение, което носи защитен ефект.

И все пак, мога да загубя, нали?
Това, което може да се случи, е да има временни намаления в стойността на инвестицията. Срещу инвестираната сума се получават определен брой записани дялове от конкретния фонд. Това, което се променя, е цената на един дял. При положително развитие на пазарите цените на дяловете на фондовете растат, при пазарни сътресения цените обикновено са с негативни корекции. Важно е да се знае, че при спад на пазарите броят на дяловете не намалява и се изисква единствено търпение, за да се възстановят пазарите, респ. стойността на инвестицията и доза далновидност, за да се добави нова сума към инвестицията – за да се купи същият качествен продукт, но на по-ниска цена, което във времето и при положителен тренд ще донесе повече финансови ползи. Или, ако трябва да обобщим по тема на дяловете, инвеститорите получават допълнителна защита.

Нямам достатъчно познания и време да се занимавам с такива инвестиции
Това не е пречка. За всеки фонд има екип от професионалисти, които се грижат за набраните във фонда средства и как точно да бъдат инвестирани. Това са експерти с богат професионален опит, които от десетки години са ангажирани изцяло с инвестиране. Именно те са хората, които активно управляват инвестициите, проследяват представянето на всяка компания, включена във фонда, за който отговарят, и вземат решение за замяна и/или допълване с нови такива.

Тези продукти са за големи инвеститори с много пари
И с големи суми се получава добър резултат, но процентите доходност са едни и същи и за по-малките инвеститори. Фондовете са изключително достъпни и ни предоставят възможност да влагаме в първокласни активи, включвайки се и с малки суми.

Не искам да подписвам дългосрочни договори
Повечето инвестиционни фондове не ни обвързват с конкретни срокове, а ни предоставят изключителна гъвкавост и ликвидност. Единствено по време на негативна корекция на пазарите и спад в стойността на инвестираната сума коректното консултиране би било: ако нямате спешна необходимост от средствата с цел покриване на непредвиден разход, да не теглите, а да изчакате възстановяване.
Затова най-важно в случая е да вземете решение и да започнете да инвестирате – времето, експертите и пазарите ще свършат останалото!
Защо досега не сте се престрашили да инвестирате? Или ако сте – в какво сте инвестирали досега?

Кои са първите стъпки все пак, за да пристъпите към инвестиция?

- при налични спестявания – заделете една малка сума и инвестирайте
- дайте си време, в което да видите как наистина действа продуктът
- друг сценарий е да стартирате с малки месечни вноски, заделяйки от регулярния си доход – така хем ще спестявате, хем ще си дадете шанс за генериране на доходност и спестяванията ви ще работят за вас
- изберете балансирана инвестиционна стратегия, за да не се излагате на големи пазарни колебания
- поговорете с консултант и очертайте подходяща времева рамка за инвестицията, за да получите оптимална доходност от избрания продукт


Споделете ни Вашия опит или питайте за това, което Ви вълнува в сферата на инвестирането. Ние сме на Ваше разположение и с радост ще отговорим на въпросите ви в консултативната ни тема!
« Последна редакция: пт, 11 окт 2019, 15:28 от Редактор*** »
Цитирай