След 20 години във финансовия сектор ми е много трудно да изчисля стотиците пъти, в които съм чул въпроса: „Как да удвоя парите, които имам“ или най-скромното „Искам поне 10% на година“. Когато започна да обяснявам, някои хора се разочароват. После чета в медиите за измамници, които обещали 20% до 50% от акции на Apple и хората дали всичките си пари, които, естествено, изчезнали.
 
Затова реших, че може би ще е полезно, ако опиша няколко важни начина, по които човек сам да прецени какво е възможно като доходност и да има реалистични очаквания.  

10% на година без риск?


Направо Ви казвам: не може. Банките дават лихва на депозити, която отразява,
първо, лихвените нива на централните банки, и второ – желанието и нуждата на банките да „съберат“ пари от домакинствата, за да ги раздават като кредити. Разбира се, факторите са комплексни, но няма нужда да Ви заливам с тежка теория. Тук някой ще каже: да, ама има нискорискови инструменти като облигациите, които могат да предложат такава лихва (при тях тя се нарича купон). Аз ще му припомня: но те не са безрискови и гарантирани. Ако са издадени от компания, тя може да спре да плаща или да фалира. Ако са от държава – и тя може да стигне до неплатежоспособност и да преструктурира дълга. Вижте повече за нискорискови вложения.

Спекулантите на финансовите пазари могат да получат такава доходност дори за часове или за ден, но това е плод на дълго учене и непрекъснат анализ на голям брой фактори. Не е въпрос на чист късмет или лотария.  
Трябва да посочим, че има в историята периоди на балонизиране на пазарите, когато висока доходност може да се получи при нисък риск за 1 – 2 години, но после следва голяма загуба. Като пример мога да посоча разрастването на българската борса след 2005 г., като през 2006 г. беше нормално от нискорисков фонд да получите 20% годишна доходност, а през 2007 г. имаше фондове в акции, които обявяваха 100% доходност за 9 месеца. Но само няколко месеца по-късно това доведе до болезнени спадове, в които имаше над 80% загуби. Затова искам да обърна внимание, че това не са нормални етапи от развитието, а дисбаланси в определен период.


 
Постулатите


Два са най-важните постулати, свързани с доходността, които не трябва да забравяте:
•   Доходността от финансовите пазари е пряко свързана с риска, който се поема;  
•   За да се получи максимална доходност, трябва да се поеме висок риск за дълго време.  

Всеки, който се опитва да казва и предлага нещо извън тези постулати, просто се опитва да Ви измами.  

Исторически параметри на доходността

Мога да Ви посъветвам винаги да се ориентирате в най-ниското и най-високото възможно, за да имате някакъв ограничен обхват, в който да правите преценка, като взимате решение за вложение. Най-ниският доход можете да сверявате по историческите данни за лихвените нива на депозитите. Най-високият доход се измерва по историческите данни за представянето на финансовите пазари. Този обхват, който Ви предлагам, не е свързан с представа какво можете да получите, ако вложите пари сега. Той е, за да получите представа какво изобщо е възможно във времето, за да не бъдете манипулирани от нереалистични числа. Като „таван“ можете да ползвате средни исторически стойности за пазарите на акции, като обикновено в инвестициите се ползват данните за американския индекс S&P 500. При него средната годишна възвръщаемост за периода от 1926 г. до 2018 г. е 10%. Но трябва да се има предвид, че от 1957 г. е променен, така че оттогава до 2018 г. средната годишна възвръщаемост е 8%. В този реалистичен обхват вече може да варират различните финансови инструменти.

Защо взаимните фондове не могат да имат доходността на борсовите индекси при тяхното добро представяне?

Много често ми казват: ето американските борси са направили 14% миналата година, а фондът в акции – не е.  Активно управляваните взаимни фондове служат точно за оптимизиране на резултата, като се тушират загубите на нивата на дъното на пазара, но също и не може да вземе върховете на печалбите. Затова осигурява оптимална доходност, която пък вложителите могат да вземат, без да се заминават и да следят какво се случва.


 
Три места, където да видите колко „дава“ пазарът

Когато човек иска да прецени какво да избере, трябва да се запознае с това, което е възможно да му даде пазарът. Ние имаме много желания, но те не могат да диктуват какво се случва на „пазара на парите“.
 
Сайт на БАУД – лицензираните български взаимни фондове имат асоциация, която събира данни от всички всеки ден и ги публикува на сайта си – това е Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). На сайта ѝ в меню „Котировки“ можете да извадите данни в Excel за доходност на всички фондове за различни периоди. Те са разпределени по рискови профили (инструменти, в които инвестират) спрямо съществуващите стандарти в ЕС: тип паричен пазар, облигационен, смесен консервативен, смесен балансиран и фондове в акции.

Национални класации по доходност на фондове – в България има традиционни годишни национални класации на взаимните фондове, които се изчисляват от финансови анализатори на база на точните данни, като се взема предвид не само постигнатият доход на фондовете, но и професионализмът, с който са управлявани. При пресмятането се включват данни за доход за различни периоди и показателите за риска при управлението. Едната класация е на сайта Моите пари и се публикува в първото тримесечие на годината. Другата класация е на investor.bg и се публикува в последния месец на годината. Те улесняват инвеститорите, като дестилират на професионален принцип най-доброто постигнато от индустрията за годината и за последните 3 години.  

Чуйте как ще Ви обясни реалистичната доходност един успешен финансист с опит от 30 години не само със своите пари, но и с грижата за увеличение на парите на много хора (с малки и големи суми). Това е Камен Колчев, основател и главен изпълнителен директор на финансовия холдинг ЕЛАНА – вижте накратко във видеото:


Вижте още нашите статии за:
•   Какви показатели да гледам, за да преценя дали доходността не е реализирана с поемане на по-голям риск, отколкото е необходимо? - ТУК
•   Нискорискови вложения и доходност - ТУК


Пишете/обадете ни се директно или се включете в консултативната ни тема, или ни пишете лично съобщение, за да зададете всички свои въпроси!

Николай Павлов
Директор "Връзки с инвеститорите" и
член на СД на „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“
Мобилен тел.: 0889 022 537
email: pavlov@elana.net
Информация за взаимни фондове и спестовни планове
http://www.elana.net/fund-management

« Последна редакция: пн, 29 юли 2019, 10:26 от Pедактop »
Цитирай