Стволовите клетки имат уникален потенциал да дадат начало на всички тъкани и органи в човешкото тяло. Те се характеризират с две основни свойства – способността да се възстановяват и регенерират и способността да се размножават и превръщат в други клетки. Когато една стволова клетка се дели, тя може или да остане такава, или да приеме специализирана роля на кръвна, мускулна, нервна или друг вид клетка в зависимост от биологичните сигнали на обкръжаващата я среда.Повече информация за тях и техните функции може да намерите в предишната ни статия. Тук ще ви разкажем всичко, което трябва да знаете относно процедурата по съхранение на стволови клетки в България. Най-общо тя протича по следния начин:

1. Провеждане на консултация и информиране по темата
Една от най-важните стъпки е предварителното проучване и среща със специалист, който да ви разясни всичко неясно по темата. Консултацията се извършва и с двамата родители и покрива теми, свързани със същността и възможностите на стволовите клетки, условията на пробовземане и съхранение и етапите на процедурата.

2. Оформяне на документите
За да се извърши пробовземане по време на раждането и впоследствие съхранение на извлечените клетки, е нужно да се подпише договор с тъканната банка, на която сте се доверили. Пакетът документи се оформя в два екземпляра и се попълва преди раждането с помощта на обучен специалист. На бъдещите родители се обяснява подробно съдържанието на договора, а с неговото подписване се изясняват и подробностите около извършването на самата манипулация – отговорен лекар, предаване на уникален идентификационен код, контакт със специалист, който е на разположение 24 часа в денонощието.

3. Пробовземане
В минутите след раждането на вашето дете специалистът има отговорността да извлече биологичния материал, да попълни нужните документи и предаде възможно най-бързо към лабораторията за обработка. Времето е от съществено значение, когато става въпрос за съхранение на стволови клетки – колкото повече време се губи в допълнителни или излишни процедури /например транспорт в чужбина/, толкова повече клетки умират.

4. Обработка на стволовите клетки
Тук започва същинската преработка и извличане на клетки от направената проба. Стволови клетки се извличат от кръвта и от тъканта на пъпната връв. Процедурата се извършва изключително прецизно и внимателно, но под строго определен график. Една от най-важните стъпки е изолирането на клетките от другите кръвни компоненти. Колкото по-автоматизиран е процесът, толкова по-добри са резултатите. Докато тече този процес, се отделят и проби за проверка на стерилността, отсъствие на полово предавани инфекции и установяване на броя и жизнеността на клетките. Ако пробата задоволява всички критерии, се пристъпва към нейното замразяване и съхранение.  

5. Съхранение
Отделените стволови клетки се обработват по определен алгоритъм, след което се замразяват при точно определен режим. След това се прехвърлят в специални апарати, поддържащи температура  –196 градуса по Целзий и определени условия за дълготрайно съхранение. Най-честият първоначален период за съхранение е 20 години. След изтичането на този срок детето, от чиято пъпна връв са извлечени клетките, се превръща в законен собственик на пробата и трябва да вземе решение дали да продължи нейното съхранение. Съхранението в България позволява на собствениците на пробата да имат и по-бърз достъп до нея – независимост дали става въпрос за тестове за виталност, или използването ѝ, клетките са достъпни без никакво забавяне във времето, което, както уточнихме, е от изключително значение за тяхната жизненост.
В определен срок се изпраща информация на семейството относно съхранената проба, процент на виталност на клетките и подробни данни за извършените действия и резултати за качествен контрол. Родителите получават и сертификат, удостоверяващ тяхната собственост.Стволови клетки могат да бъдат намерени в тялото ни през целия ни живот. Тяхното извличане и използване за трансплантация и лечение на сериозни диагнози обаче често не е достатъчно добро. Резервът съдържа много по-малко на брой клетки, отколкото тези, които се намират в пъпната връв. Най-често те биват и достигнати, и увредени от заболявания, което изцяло елиминира възможността за използването им. В допълнение процедурата по извличане е изключително болезнена и невинаги ефективна. Затова и се препоръчва предварителното съхранение – стволовите клетки от пъпна връв са млади и незасегнати от болести и изменения.

Моментът на раждането дава уникална възможност – стволови клетки от кръв и тъкан на пъпна връв могат да бъдат взети, изследвани, обработени, замразени и съхранени единствено и само тогава. Извличането им е напълно безопасно и за майката, и за детето. Процедурата, която се извършва, не е болезнена, не носи никаква увреда за двамата пациенти и се съчетава с раждането. Ако клетките не се съхранят, пъпната връв се изхвърля като биологичен отпадък.

Ако искате да научите повече по темата, междувременно имате важни въпроси към нас или просто искате да поговорим, звъннете ни на 0885 700 003 или ни пишете на info@selenacells.com.


Тъканна банка за съхранение на стволови клетки „Селена Целс“ е създадена в Пловдив на територията на една от най-големите специализирани АГ болници в страната – АГ „Селена“. Тя работи денонощно с едни от най-добрите специалисти и най-добрата апаратура в света, за да се погрижи за най-важното – вашето бъдеще. Цялостната процедура по взимане, обработка и съхранение се извършва максимално бързо от екипа /до 6 часа/ с цел избягване на ненужни рискове и запазване на максимален процент живи клетки /до 99%/. Научете повече за нас на www.selenacells.comНаучете повече за Тъканна банка "Селена Целс" от нашата събирателна тема ТУК.
« Последна редакция: пн, 03 юни 2019, 16:36 от Редактор** »
Цитирай